call us

SUPPORT

(+84) 383.840.391

Bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh Nghệ An và Đoàn Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

04/07/2016 10:26:35 SA 0 comment(s)

Ngày 29/6/2016, trong chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII – nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh và chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Toàn cảnh phiên làm việc


- Về chức danh ủy viên UBND tỉnh: 


Kết quả bỏ phiếu: 18 đồng chí được giới thiệu đã được các đại biểu bầu vào chức danh ủy viên UBND tỉnh. Cụ thể, gồm các ông/bà:

 

1. Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

2. Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

3. Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

4. Trần Ngọc Danh - Giám đốc Sở Ngoại vụ

5. Nguyễn Văn Độ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

6. Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Tài chính

7. Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

8. Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp

9. Hoàng Trọng Kim - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Xây dựng

10. Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải

11. Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Y tế

12. Vi Văn Sửu - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Chánh Thanh tra tỉnh

13. Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương

14. Đậu Văn Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ

15. Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16. Trần Quốc Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

17. Nguyễn Bằng Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

18. Võ Duy Việt - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 


 

Tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Công Thương chúc mừng Đ/c Hoàng Văn Tám - Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở trúng cử Uỷ viên UBND tỉnh


- Về chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh:


Kết quả có 31 người được bầu vào chức danh Hội thẩm Tòa án nhân. Trong đó, MTTQ và các tổ chức thành viên gồm 6 người; các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh gồm 13 người; Cơ sở xã phường: 1 người; Cán bộ hưu trí: 11 người. Trong 31 thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh: nữ 8 người, nam 23 người (gồm 16 người tái cử và 15 người được giới thiệu mới). Về phía Sở Công Thương có Đ/c Trần Thị Kim Ưng - Chuyên viên phòng QLTM Sở Công Thương trúng cử.


Đ/c Hoàng Văn Tám - Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở Công thương chúc mừng Đ/c Trần Thị Kim Ưng trúng cử chức danh Hội thẩm toàn án Nhân dân tỉnh

 

Cũng trong phiên họp, đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh chủ chốt. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Cao Thị Hiền - Ủy  viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI và ông Hoàng Viết Đường – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII. Ông Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các ông: Lê Xuân Đại, Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; các ông Đinh Viết Hồng, Huỳnh Thanh Điền, Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Nghệ An đã kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thành công của kỳ họp là bước khởi đầu tốt đẹp, đặt nền móng và tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của HĐND trong suốt cả nhiệm kỳ hoạt động của mình, nhiệm kỳ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân có nhiệm vụ quan trọng xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc; phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.


Tin và Ảnh: Văn Long

Tags:

Related Articles:

Leave Your Comment