call us

SUPPORT

(+84) 383.840.391

Chiếu cói trải giường

call

Available Options

Chiếu cói Làng nghề Phong Thuận 1

Đẹp, dày, bền mát và thân thiện môi trường!

Làng nghề chiếu cói Phong Thuận 1 

-  Người đại diện: Đinh Văn Thắng

- Chức vụ: Chủ nhiệm Hợp tác xã Hưng Hòa 2

- Điện thoại: 0988900418

- Địa chỉ: Xóm Phong Thuận, Xã Hưng Hòa, Tp.Vinh, Nghệ An

Đánh giá

Viết đánh giá