call us

SUPPORT

(+84) 383.840.391

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN NƯỚC

  • Danh mục: Phần mềm, đĩa CD, DVD,VCD
  • Nhóm sản phẩm: Điện tử, Viễn thông, CN thông tin
  • Quản lý hóa đơn nước là sản phẩm phần mềm đặt hàng của Công ty cấp nước Hà tĩnh và hiện đã được dùng phổ biến cho Công ty câp nước Nghệ an, Công ty cấp nước Đô Lương, Công ty cấp nước Hồng lĩnh, Công ty cấp nước Kỳ anh.
call

Available Options

Quản lý hóa đơn nước là sản phẩm phần mềm đặt hàng của Công ty cấp nước Hà tĩnh và hiện đã được dùng phổ biến cho Công ty câp nước Nghệ an, Công ty cấp nước Đô Lương, Công ty cấp nước Hồng lĩnh, Công ty cấp nước Kỳ anh.

Các tính năng của Phần mềm quản lý hóa đơn nước :

1. Đi sát nghiệp vụ quản lý
• Quản lý khách hàng: thông quan mã khách hàng chương trình đưa ra đầy đủ các thông tin về khách hàng như: Công nợ khách hàng, địa chỉ khách hàng, ngày ký hợp đồng sử dụng, địa chỉ khách hàng…
• Quản lý nhân viên: Quản lý nhân viên đọc và nhân viên thu tiền. Đối với nhân viên thu tiền đưa ra báo cáo về số phần trăm thu được trong tháng, tổng số tiền thu trong tháng, tổng số hoá đơn...
• Quản lý phí nước thải: Cập nhật và đưa ra các báo cáo chi tiết và tổng hợp phí nước thải chính xác và nhanh chóng vào cuối tháng.
• Quản lý các mức giá: Người sử dụng có thể thêm vào bất cứ thời điểm nào 1 loại mức giá nhằm áp dụng cho khách hàng khi có các quyết định về mức giá. Đưa ra báo cáo tổng hợp doanh thu theo từng mức giá. Tính toán giá theo phần trăm sử dụng cũng như giá bậc thang…  

2. Giao diện dễ sử dụng và tuỳ biến: Tất cả các chức năng của chương trình đều có thể sử dụng bằng chuột hoặc phím tắt. Giao diện chính của chương trình


3. Tính bảo mật cao: Chương trình thiết kế trên nền tảng cơ sở dữ liệu SQL Server sử dụng ngôn ngữ VB6. Vì vậy tính bảo mật của chương trình được chia ra nhiều cấp độ: Bảo mật trên nền tảng Hệ điều hành, bảo mật trên cơ sở dữ liệu, Bảo mật bằng chương trình sử dụng tên và mật khẩu truy cập với mức độ truy cập khác nhau…

Đánh giá

Viết đánh giá