Sản phẩm & dịch vụ tiêu biểu
Product photo
Phòng Superior – Triple
VNĐ
Product photo
Nhà hàng Plaza
VNĐ
Product photo
Phòng Superior – Twin
VNĐ
Product photo
Phòng Suite – Double
VNĐ
Sản phẩm & dịch vụ mới
Product photo
Phòng Superior – Twin
VNĐ
Product photo
Phòng Suite – Double
VNĐ
Product photo
Phòng Superior – Triple
VNĐ
Product photo
Nhà hàng Plaza
VNĐ